Hoàn thiện văn phòng Công ty Shunsin, Thạch Thất

Dự án: Công Ty Shunsin
Thời gian thi công:Tháng 4/2020
Địa điểm: Khu công nghiệp Thạch Thất Hà Nội
Danh mục sản phẩm: Bàn ghế phòng nhân viên, Phòng Giám đốc, Phòng họp