Tham quan Văn phòng Tokyo Mới của Tập đoàn Voyage

Công ty dịch vụ tiếp thị Internet Voyage Group gần đây đã thuê công ty thiết kế nội thất để thiết kế văn phòng mới của họ tại Tokyo, Nhật Bản. Cùng chúng tôi tham khảo thiết kế này.

Vị trí: Tokyo, Nhật Bản
Thời gian hoàn thiện: Tháng 5 năm 2019
Ảnh: Katsuhiro Aoki

Nguồn: Officelovin