Tham quan không gian làm việc tại Hồng Kông của Công ty Regus

Nhà cung cấp văn phòng và không gian làm việc chung công ty Regus đã thiết kế không gian làm việc chung mới của họ ở Hồng Kông.

Vị trí: Hồng Kông
Ngày hoàn thành: 2019
Thiết kế: D&P Associates