Bên trong Văn phòng Tokyo Biophilic của TBWA \ HAKUHODO

Công ty quảng cáo dịch vụ đầy đủ TBWA \ HAKUHODO gần đây đã thiết kế văn phòng mới của họ tại Tokyo, Nhật Bản.

Vị trí: Tokyo, Nhật Bản
Ngày hoàn thành: 2020
Thiết kế: Canuch
Ảnh: Hideki Makiguchi