Ghế Xoay

Showing all 21 results

Ghế Xoay Văn Phòng

Nội thất văn phòng Đa Lợi chúng tôi cung cấp sản phẩm ghế xoay văn phòng, với nhiều mẫu đa dạng và nhiều tùy chọn khác nhau mức giá phù hợp. Ghế xoay lưới được thiết kế với các bánh xe xoay 360 độ giúp điều chỉnh và di chuyển linh hoạt.

Ghế Giám Đốc

Ghế giám đốc FMXS-01

12.250.000 

Ghế Giám Đốc

Ghế giám đốc FMXS-02

11.430.000 

Ghế Giám Đốc

Ghế giám đốc FMXS-03

3.075.000 

Ghế Giám Đốc

Ghế giám đốc FMXS-05

6.870.000 

Ghế Giám Đốc

Ghế giám đốc FMXS04

7.300.000 
Liên hệ
2.025.000 
Liên hệ
1.290.000 
966.000 
1.060.000 
995.000 
2.080.000 
2.475.000 
1.770.000 
1.815.000 
1.725.000 
1.950.000 
2.630.000 
1.605.000 
1.740.000